Những gì chúng tôi làm cho

Chăn nuôi bò sữa

Bắp chân

Thịt bò

Lợn

Chăn nuôi gia cầm

Aqua

Nutritional công Nghệ mà người ta đặt cho cháu tự do của kháng sinh!

MicroBasics đã nhận được các xu hướng về phía an toàn, tự nhiên và không có dấu tích, không có thuốc thú y tế và nutrition luyện. Như chúng tôi đã được luyện đi, chúng ta sẽ tiếp tục đẩy giới của những gì có thể. Dựa trên những thách thức khách hàng của chúng ta trải nghiệm và những giải pháp thiên nhiên đã đề nghị, chúng tôi đã tạo ra Distinctions. Mọi sản phẩm có một mục đích. Mỗi quyết thành phần giải quyết một vấn đề. Giống như tự nhiên.

MicroBasics đặc biệt là một báo động hoạt động tầm bắn của các sản phẩm nói chuyện với đặc biệt cần hôm nay là thức ăn là nhà sản xuất. Chúng ta có sự khác biệt sản phẩm ingredients làm việc trong synergy với ai khác để giúp cải thiện và luôn duy trì sức khỏe của anh và động vật như là một kết quả, sức khỏe của mẫu hạm enterprise.

Ingredients Đếm

Chúng tôi là fan hâm mộ lớn của ý tưởng đó thức ăn thực sự không cần một danh sách của ingredients. Đây là bởi vì thức ăn thực sự những quyết thành phần. Chúng ta áp dụng điều này rất quan niệm chính xác khi phát triển của chúng ta dòng ăn cách cho vào. Chúng tôi tin rằng những sản phẩm chúng ta cung cấp cho chúng ta những người nông dân và các nông trại phải được chế tạo thành những ingredients trong sự thuần khiết nhất là hình thức và không có gì khác. Tự hào chúng ta là vai nutritional sản phẩm nào chứa nhân tạo không màu, flavors và quan trọng nhất, câu nói. Mỗi quyết thành phần từ một đáng kể nguồn gốc và đã bị đã nghiên cứu và đã được chọn vì nó có chức năng, efficacy và an toàn. Chỉ có giỏi nhất ingredients và không còn gì nữa, có thể cung cấp cho khách hàng của chúng ta với sự bình yên của tâm hồn họ cũng xứng đáng với điều đó.
MicroBasics’ Có Sự Khác Biệt Dòng Sản Phẩm – Đã trình bày rõ ràng thay Đổi Mọi thứ.
[object Window]

Chất Lượng Kiểm Soát Được Có Thế Thôi

Chất lượng bộ phận bảo đảm hệ thống và các thủ tục là quan trọng để đảm bảo ngài và sản phẩm yêu cầu là đảm bảo tính ổn định gặp nhau và đồ ăn an toàn vấn đề là ngăn cản. Chất lượng của chúng ta là ưu tiên số một ở MicroBasics. Chúng ta hãnh diện được làm việc với đây là khách hàng và sản xuất cơ sở đó có tinh vi nhất chất lượng hệ thống trong ngành công nghiệp, certifying đó chỉ những người tốt nhất, an toàn nhất ingredients là hợp tác thôi mà vào của chúng ta xong việc sản phẩm. MicroBasics hoàn toàn adheres để tửng tửng Tốt Sản xuất Luyện tập trong tất cả phases của sản xuất; từ hoá đơn và xử lý nguyên vật liệu, để packaging và vận chuyển hàng hóa của xong hàng., tốt nhất tập luyện cả bọn tôi đang thực hiện và ghi lại. Thêm vào đó, chúng tôi sản xuất và warehousing cơ sở là được trang bị với dương và âm áp suất để ngăn chặn thập dính, trong khi hai nguyên vật liệu và hoàn thành hàng đang sampled ngẫu nhiên cho subjection ba bữa tiệc phân tích, gấp đôi đảm bảo thứ sản phẩm và nơi an toàn.

Đã trình bày rõ ràng gặp chất lượng cao nhất chuẩn. Của anh.