AquaSplash

Chất Lượng Nước Quản Lý

Khi thủy ấu trùng được đặt vào một nông sâu môi trường họ bị căng thẳng, và thường mất một số lượng đáng kể của tự nhiên bảo vệ vi thực vật từ cơ thể của họ, cả trong và ngoài.

Thủy ấu trùng ở giai đoạn này rất dễ bị các bệnh cơ hội đó có thể gây ra bệnh. AquaSplash có lợi dị vi sinh vật đó sau khi ấp đang lan rộng khắp nuôi hệ thống và giúp thiết lập và duy trì một khỏe mạnh vi môi trường

Nghiên cứu cho thấy chất lượng nước tốt hơn quản lý hệ thống giúp:

  • Giảm chất hữu cơ
  • Giảm động vật chất thải
  • Cải thiện chất lượng nước
  • Bảo vệ chống lại các mầm bệnh
  • Cải thiện tỉ lệ sống sót
AquaSplash

Sẵn sàng Pre-trộn và sẵn Sàng Để Dùng

Chuyến viếng thăm của chúng ta Làm Thế Nào Để Giữ Trật TựPhân phối thuốc trang