Phân biệt sữa

[object Window][object Window]

Sự Cân Bằng Vi Khuẩn

Lần đầu tiên đến men. Sau đó, đến KHÔNG, gánh nặng vẫn với sự thỏa hiệp. Bây giờ thời gian của mình cho một sản phẩm đó nâng cao toàn bộ lớp của sản phẩm đến một nơi tốt đẹp hơn – hiệu suất phù hợp. Surveillance is a new era product in the healthy and natural feeding of dairy cows throughout their production cycle. Surveillance formulation is masterfully crafted to combine yeast cell wall, men văn hóa, Bacillus subtilis, Yucca schidigera và sinh học hoạt động đường (IP). Giám sát cung cấp cho khách hàng của chúng tôi một giải pháp cho nhiều người của sự phát triển của người tiêu dùng mối quan tâm.

Surveillance is available in the following forms:

  • Giám Sát Khô
  • Giám sát iL (chất lỏng)
  • [object Window] (chất lỏng)
Về Sữa đặc biệt
[object Window]

Sẵn sàng Pre-trộn và sẵn Sàng Để Dùng

Chuyến viếng thăm của chúng ta Làm Thế Nào Để Giữ Trật TựPhân phối thuốc trang