Phân biệt thịt bò

[object Window]

[object Window]

NatraMins đang cực kỳ hiệu quả chất khoáng, streamlining mineral delivery to your cattle. Actual absorption or “bio-availability” of a mineral depends upon several factors and chelated minerals are absorbed and assimilated by ruminants better and faster than inorganic salts. NatraMins đang bị ràng buộc với tự nhiên amin mà bảo vệ những khoáng chất từ hấp thụ-can thiệp phân tử có trong hệ tiêu hóa.

NatraMins dòng sản phẩm bao gồm:

  • NatraMin Lỗ 20%
  • NatraMin Mn 20%
  • NatraMin Cu 20%
  • NatraMin Kẽm Ngoài 20%
  • NatraMin Mangan Ngoài 20%
  • Điều cần thiết (- Men 2,000 phần triệu)
Trở lại thịt Bò khác Biệt
[object Window]

Sẵn sàng Pre-trộn và sẵn Sàng Để Dùng

Chuyến viếng thăm của chúng ta Làm Thế Nào Để Giữ Trật TựPhân phối thuốc trang