Mới nông Trại Nuôi công Nghệ để thịt Bò nhà sản xuất

Facebooktwittermail
Thể loại: Bắp chân,Thịt bò
Thẻ: , ,

Mạnh mẽ bò bê bắt đầu với một người mẹ ở đỉnh cao sức khỏe. Đó là sự cân bằng ở hành động cho phù hợp nutrition cho thịt bò trong khi cũng giữ những digestive hệ lành mạnh. Bác sĩ thú y và dinh dưỡng được tập trung chú ý nhiều hơn trên đường ruột cũng như dạ khỏe. Optimizing ăn và nutrient cách sử dụng là chìa khóa cho cổ biết tình trạng. Nếu dinh dưỡng tốt, không phải là nơi cô ấy sẽ không gặp cô ấy tiềm năng di truyền và chân của mình, sẽ phát triển nghiêm trọng vấn đề sức khỏe.

Có lời thách đấu? – Enteric rối loạn, pathogenic các đặc vụ, chống nutritional những yếu tố và dùng mới bởi sản phẩm.

Một con bò, với một dàn xếp Hệ miễn dịch có thể ảnh hưởng đến cô ấy ngưu trong theo cách:

  1. Vấn đề về sức khỏe gây ra bởi scours hay hô hấp bệnh gây tội nghiệp tăng trưởng.
  2. Vấn đề về sức khỏe thêm giá để ngăn chặn và đối xử với bệnh.. Tội nghiệp sức khỏe dẫn tới một tăng morbidity và cái chết ... mất mát.
  3. Pathogens tiêu diệt ruột sức khỏe và sự chính trực,. Cái này dẫn tới một giảm trong hấp thụ của tố nutrients và như thế diễn.
  4. Immuno-rát vào dẫn cho thiếu kinh tế mất mát trong động.
  5. Chán nản sữa sản xuất tạo nên thấp hơn weaning tạ.

Bản chất giải pháp để nâng cao của một con bò hệ thống miễn dịch.

Khi con gái tôi trở thành bệnh, một hoặc vài thiết bị của cô ta hệ miễn dịch đã không được thực hiện adequately. Mục tiêu của chúng ta bất cứ nhà sản xuất là để giúp đỡ những con bò hệ miễn dịch và cho phép cô ta để lấy lại sức khoẻ nó để rồi cô ta có thể gặp cô ấy di truyền sản xuất và khả năng sinh sản. Những hiệu quả của sự đáp ứng miễn dịch không chỉ dựa vào cụ thể nhận ngoại antigens, nhưng cũng nutrition tình trạng của những con bò.. Thịt bò sản xuất nên lợi dụng nhiên là giải pháp để đảm bảo rằng những con bò và ngưu sẽ vô tội trạng thái đang ở đỉnh cao trình diễn.

MOS: Bổ sung MOS đã chứng minh một ảnh hưởng tích cực về một số chức năng miễn dịch. MOS đã được chứng minh cải thiện Dịch cấp trong non. Nó đã được đưa ra giảm morbidity/bệnh trong bò nhằm đảm bảo cô ấy sẽ vô tội trạng thái là thích hợp ở calving. Bị động miễn truy tố từ may tìm được kháng thể ở trong con bò’s colostrum rất quan trọng trong tòa nhà được miễn trong bé bắp chân.

Lactobacillus vi khuẩn: Ruột-gắn được miễn là vấn bệnh kháng chiến.. Lactobacillus có thể tồn tại qua quá trình tiêu hóa và cạnh tranh với bệnh vi khuẩn và ngăn cản sự phát triển của bệnh vi khuẩn trong ruột thấp hơn.

Bacillus Subtilis: Bacillus Subtilis đã được đưa ra cho lên chức một khoẻ mạnh intestinal môi trường mà sẽ giúp làm giảm áp lực từ enteric bệnh. Bacillus Subtilis phát triển trong đường tiêu hóa và sản xuất với số lượng lớn của enzyme trợ giúp trong việc tiêu hóa trang trại nuôi. Bacillus Subtilis cũng competes với pathogenic vi khuẩn cho vũ trụ trên tường intestinal.

Nấm chăng: Nấm chăng khuyến khích sợi-digesting vi khuẩn, stabilizes rumen môi trường và utilizes lactic acid. Nấm chăng mục tiêu tăng cường dạ chức năng, cải thiện sợi digestibility, khô vấn đề intake và giúp của con bò cái trong những thời kì nhiệt độ stress.

Khoáng chấy: Thích hợp lượng của chính chất khoáng và vitamin là điều cần thiết cho đàn bò năng suất và sức khỏe. Hệ miễn dịch mạnh, sinh sản diễn và ngưu cân tăng đều ảnh hưởng bởi khoáng và vitamin nutrition. Trong khi subclinical deficiencies thường không nhận diện, họ có thể gây ra một giảm sự tăng trưởng và năng suất và depress hệ miễn dịch. Đúng khoáng và vitamin nutrition contributes với hệ miễn dịch mạnh, sinh sản diễn, và ngưu thôi xin.

Tự nhiên cho phép thịt Bò nhà sản xuất để dùng những tự nhiên, sự phát triển-thăng chức cấm để trả lời đế yêu cầu cho tự nhiên nông trại nuôi dưỡng.

Để biết thêm thông tin về thịt Bò đặc biệt cho supplements nhấn vào đây.