Làm thế nào để có Được nhiều Hơn Ở nông Trại nuôi dưỡng

Facebooktwittergoogle_plusmail
Thể loại: Chăn nuôi bò sữa
Thẻ: , ,

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHIỀU HƠN Ở NÔNG TRẠI NUÔI DƯỠNG – SỮA ĐẶC BIỆT

Ăn – khoản đắt nhất của con bò cần mỗi ngày. Optimizing ăn hiệu quả là chìa khóa để mở to lợi nhuận. Nếu tốt nutrition không phải là nơi cô ấy sẽ không gặp cô ấy khả năng di truyền và nó sẽ phát triển nghiêm trọng vấn đề về sức khỏe.

Thách đấu – giảm sữa sản xuất, feedstuffs undigested trong phân

Mở hết khả Năng của nông Trại nuôi dưỡng

MicroBasics đã nhận được các xu hướng về phía tự nhiên,, không ma túy khả năng thay thế cho cái tiệm sữa nữa kià ngành công nghiệp. Sữa đặc biệt là gồm của hiệu quả công cụ mà cải thiện rumen fermentation, con thú hiệu suất và cho phép người nông dân tốt hơn là dùng những nông trại nuôi dưỡng. Nghiên cứu đã cho đó là một bữa, -hoạt động rumen là yếu tố sống còn cho dễ tiêu đi., nutrient uptake and ensuring the flow of feed and forage through the rumen for maximum performance. Increased feed costs have made it critical that dairy cows utilize all dietary fiber components in farm feeds, đặc biệt hiệu quả hơn, dùng chất lượng thấp forages và sản phẩm phụ. Sữa đặc biệt làm thế được.

Tính Giải Pháp

Enzymes giúp loại trừ một khả năng tốc độ giới hạn bước vào rumen metabolism; đổi nhiều cá phải trung cấp vùng đó ăn lý rumen vi khuẩn. Enzymes tăng cường sợi cách sử dụng trong những ăn kiêng và cho phép hiệu quả dùng hạ chất lượng forages và sản phẩm phụ.

Bacillus subtilis ở tháp digestive tract và tạo ra lớn nitro của digestive enzymes giúp đỡ người ăn của nuôi. Bacillus subtilis cũng competes với pathogenic vi khuẩn cho vũ trụ trên tường intestinal.

Nấm chăng khuyến khích sợi-digesting vi khuẩn, stabilizes rumen môi trường và utilizes lactic acid. Nấm chăng mục tiêu tăng cường rumen hàm, tăng sợi digestibility, khô vấn đề intake và giúp của con bò cái trong những thời kì nhiệt độ stress.

Lactobacillus vi khuẩn ngoài MOS xuất hiện để giảm tỷ lệ xuất huyết hội chứng ruột (Cơ sở kinh doanh) trong một số cao sản xuất bơ sữa bò. Lactobacillus có thể tồn tại trong quá trình tiêu hóa và cạnh tranh với bệnh vi khuẩn ức chế của họ phát triển trong ruột.

Đó là sự cân bằng ở hành động cho phù hợp nutrition cao sản xuất tại sản xuất bơ sữa bò trong khi cũng giữ những digestive hệ lành mạnh. Veterinarians và nutritionists đang tập trung thêm sự chú ý vào intestinal sức khỏe, cũng như sức khỏe rumen.

Tự nhiên cho phép là sữa phải nông dân để dùng những tự nhiên, sự phát triển-thăng chức cấm để trả lời đế yêu cầu cho tự nhiên nông trại nuôi dưỡng.

Cho thích hợp cho hiệu quả, Được Miễn Dịch Đủ Thông Minh – MicroBasics

Nhấn vào đây cho Sữa đặc biệt